Strona główna

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Po paru latach milczenia ponownie uruchamiamy stronę internetową Regionu Mazowieckiego OZZL.

Stało się tak dzięki inicjatywie i zaangażowaniu członka naszego Prezydium dr Jana Kowalczuka.

Poza sprawami istotnymi dla naszego środowiska lekarskiego będziemy Państwa informować o akcjach związkowych, które organizujemy.

Chcemy aby Państwo również aktywnie uczestniczyli w funkcjonowaniu tej strony, przesyłając na adres mailowy (zamieszczony na naszej stronie) informacje o ważnych zdarzeniach, które mogą zainteresować innych kolegów.

Na początek informujemy, że istnieje możliwość stworzenia całodobowej opieki prawnej dla lekarzy, członków Związku, którzy są zarejestrowani w swoich Oddziałach Terenowych, płacą składki członkowskie, podadzą swoje pełne dane osobowe (wg szablonu) i przez swoich przewodniczących przekażą je do Sekretariatu Regionu Mazowieckiego OZZL.

Objęcie opieką prawną kosztuje 1zł/os/miesiąc + kwota ryczałtowa, płacona w całości przez Zarząd Regionu Mazowieckiego. Ponadto informujemy, że dnia 15.05.2014r. organizujemy akcję poparcia dla protestujących lekarzy europejskich należących do FEMS.